Na terenie Specjalistycznego Szpitala im. Sokołowskiego w Wałbrzychu uruchomiono pierwsze w Polsce prywatne centrum radioterapii. Oficjalne otwarcie odbyło się w dniu 16.02.2009. Placówka posiada dwa megawoltowe akceleratory liniowe, wysokiej jakości czterdziestorzędowy tomograf komputerowy – wyprodukowane przez firmę Siemens oraz sprzęt do brachyterapii HDR.