Oddział chirurgii onkologicznej uzyskał certyfikaty uczestnictwa w Programie Badania Jakości Leczenia Raka Jelita Grubego za rok 2008-9