Wykonaliśmy ( z dr P Pyką) kolejną laparoskopową resekcję jelita grubego ( esicy).  Operacja przebiegła bez powikłań. W badaniu histolgicznym marginesy resekcji ujemne ( > 5 cm czyli  resekcja R0 ). Znaleziono i zbadano 12 węzłów chłonnych.