Zapraszam do udziału w szkoleniu “Pielęgnacja trudnej stomii”. Szkolenie jest adresowane do lekarzy i pielęgniarek. Jego celem jest poprawienie stanu wiedzy w zakresie pielęgnacji i opieki nad pacjentami stomijnymi.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom przysługują 2 pkt. DIL.
Przewidujemy następujące wystąpienia :
– dr n. med. Adam Majewski (chirurg onkolog), Chirurgiczne powikłania stomii
– mgr Lidia Krzyżanowska (pielęgniarka), Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze stomią