W Zakładzie Endoskopii Zabiegowej jest możliwość edndoskopowego protezowania jelita grubego. Dzięki temu utrzymuje się drożność jelita i w wybranych przypadkach pozwala uniknąć stomii.