W Zakładzie Endoskopii Zabiegowej jest możliwość edndoskopowego protezowania jelita grubego. Dzięki temu utrzymuje się drożność jelita i w wybranych przypadkach pozwala uniknąć stomii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

12 + 9 =