Otrzymałem dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii PTG-E