zdrowe dane wg NFZ : możliwość porównania placówek leczących chirurgicznie nowotwory, raporty i zestawienia

Zapraszamy stomików oraz ich opiekunów na spotkanie z fundacją STOMAlife które odbędzie się w piątek 20 października 2017 roku
o godzinie 16:00 w Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego, ul. Alfreda Sokołowskiego 4 (biblioteka szpitalna)
Gośmi spotkania będą:
Dorota Minta, psycholog, prezes Fundacji STOMAlife
Profesor Krzysztof Bielecki, chirurg i członek Rady Programowej Kampanii STOMAlife “Odkryj stomię”

Otrzymałem certyfikat Sekcji Chirurgii Endoskopowej Towarzystwo Chirurgów Polskich Certyfikatu upoważniający do wykonywania zabiegów z zakresu endoskopii diagnostycznej i zabiegowej