Otrzymałem dyplom umiejętności wykonywania badań endoskopowych w zakresie kolonoskopii PTG-E

Szpital im Dra A Sokołowskiego w Wąłbrzychu zakupił IntraBeam – urządzenie do radioterapii środoperacyjnej ( 7 aparat w Polsce ). Urządzenie służy do leczenia nowotworów piersi, przewodu poikarmowego, skóry, przerzutów do kręgosłupa i endometrium.

Polecam artykuł : Wojciecha Orlińskiego : “Zagubieni w lekach” Gazeta Wyborcza 29-30 czerwca 2013 str. 28-29. Pokazuje jak można oceniać skuteczność leków.

W Zakładzie Endoskopii Zabiegowej jest możliwość edndoskopowego protezowania jelita grubego. Dzięki temu utrzymuje się drożność jelita i w wybranych przypadkach pozwala uniknąć stomii.