Dla lekarzy

Standardy leczenia w onkologii:

Opieka okołooperacyjna

Zakażenia

Określenie zaawansowania nowotworu

Przedmioty pomocnicze

Laparoskopia

* Stowarzyszenie chirugów laparoskopowych

EITS  (Francja)

ESI (Niemcy)

* Instytut Wirtualnych Technik w Medycynie przy Europejskim Centrum Zdrowia w Otwocku (Polska) dysponuje symulatorami firmy Simbionix do MIS

Lapco international

*  rectalcancersurgery

* Laparoscopic Colectomy ASCRS 2007 Annual Meeting

Vascular aproach in sigmoid and rectal surgery 

The SAGES Manual of Colorectal Surgery 

*FLS =  Fundamentals of Laparoscopic Surgery 

Laparoscopic Right Hemicolectomy

 Laparoscopic Left hemicolectomy : 

 Spleen flexure mobilisation

Port placement:

 IMA ligation

 Anastomotic and Perfusion Assessment

 • Steven D. Wexner 
 • Kontrola zespolenia :  śródoperacyjna kolonoskopia, ocena wzrokowa + test powietrze/woda

 Szycie laparoskopowe:

Kolonoskopia

Genetyka

Statystyka i EBM

EBM :

Oprogramowanie : R ( darmowe, przeznaczone do obliczeń statystycznych, prostych i zaawansowanych)   

 1. L Komsta : Wprowadzenie do R 
 2. Opis w wikipedi i wikibooks
 3. P Biecek : “Przewodnik po pakiecie R “

Aplikacja GradeStat  

Dane :

 1. Dolnośląski Rejestr Nowotworów . Strona Jerzego Błaszczyka.
 2. WOK – Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Profilaktyczne
 3. dane polskie z COI
 4. GUS
 5. dane amerykańskie
 6. dane brytyjskie – Data.gov.uk
 7. Eurocare study
 8. Globocan
 9. ECIS = European Cancer Information System
 10. NFZ – zdrowe dane 

Długotrwałe leczenie przeciwzakrzepowe a planowe i doraźne zabiegi

artykuł w Medycynie Praktycznej Chirurgii 2011/03

Markery nowotworowe

CA-125 :

Operacja

Leki

Język polski

Skale

Programy użytkowe

Libre Office – darmowy pakiet biurowy. Opis jak używać programu calc do obliczania czasu pracy

Punkty edukacyjne : 200 punktów / 48 miesiący = 50 punktów na rok ( 12 miesięcy)

  Przykłady :

 •  udział w krajowym lub zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym – maksymalnie 40 punktów ( za okres rozliczeniowy)
 • przynależność do kolegium specjalistów lub towarzystwa naukowego ( maksymalnie 5 puntów) 
 • indywidualna prenumerata fachowego czasopisma medycznego indeksowanego przez filadelfijski Instytut Informacji Naukowej lub Index Copernicus ( 5 pkt za tytuł, maks. 10 pkt )

Urządzenia fiskalne

Audyt raka jelita grubego

Link do strony

Wyszukiwarki naukowe :

Chemioterapia dootrzewnowa

sprzęt

Badania diagnostyczne

Nowotwory

Radioterapia

Powikłania

 • zapalenie pecherza – hyperbaryuczny tlen  ( 30-40 dni :  240-250 kPa x 80-90 min of 100 % oxygen) Lancet Oncology 2019, 1602-14