Zastrzeżenia

Prawa autorskie

wszystkie prawa zastrzeżone. Bez zgody autora żadna część publikacji nie możne być reprodukowana, przechowywana w systemach wyszukiwania lub przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek czy w inny sposób.

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kompetencja

Wszystkie medyczne informacje prezentowane na tej stronie WWW są mojego autorstwa. Opis moich kwalifikacji jest na stronie z życiorysem

Poufność i poszanowanie prywatności

Moja strona nie ma lustrzanej kopie (mirroru) przestrzega przepisów tajemnicy lekarskiej obowiązujących w Polsce.

Dostęp do informacji zapisywanych w bazach danych ma administrator serwera : Tomasz Trybek.
Informacje zapisane w bazie danych nie są wykorzystywane przez inne instytucjenie.
Są wykorzystywane do opracowania anonimowych statystyk ruchu na serwerze.  

Komplementarność :

Publikowane na stronie informacje mają na celu uzupełnienie, a nie zastąpienie dotychczasowych kontaktów pomiędzy pacjentem, a jego lekarzem.

Dane osobowe pacjentów oraz osób korzystających ze strony, włącznie z ich tożsamością, są poufne. Właściciel strony zobowiązuje się do przestrzegania przepisów dotyczących tajemnicy lekarskiej obowiązujących w kraju, w którym znajduje się strona i jej lustrzane kopie (mirrory).

Publikowane informacje zawierają informację bibliograficzną, wraz z łączem do źródła (tam gdzie jest to możliwe). W widocznym miejscu znajduje się data ostatniej modyfikacji stron zawierających treści medyczne (np. u dołu strony).

Misja serwisu internetowego :

dostarczenie praktycznych i teoretycznych informacji o leczeniu nowotworów

Grupa docelowa :

Serwis przeznaczony jest dla pacjentów i lekarzy.

Źródło i data ukazania się informacji :

Data ostatniej aktualizacj znajduje się na każdej stronie mojego serwisu ( u dołu strony).

Moja strona zawiera informacje pochodzące z zewnętrznych źródeł wraz z łączem (działającym i regularnie sprawdzanym) do strony z informacją źródłową.

Jawność finansowania :

Strona jest finansowana z moich środków.

Polityka reklamowa :

Serwis nie zawiera reklam.

Deklaracja konfliktu interesów :

  • na liście szkoleń są  sponsorowane szkolenia oznaczone są  słowem sponsor , po którym występuje nazwa sponsora oraz opis. Jeśli w opisie szkolenia nie ma słowa sponsor to oznacza że było finansowane z własnych środków