W dniu 1.04.2008 wykonano pierwszą laparoskopową dekolostomię w Szpitalu im Sokołowskiego w Wałbrzychu. Operacja ta polega na likwidacji przetoki na jelicie grubym ( kolostomii) i odtworzeniu ciągości przewodu pokarmowego poprzez zespolenie jelitowo-jelitowe. Zabieg przebiegł bez powikłań. Po 5 dniach pacjent został wypisany do domu bez przetoki ( stomii) i bez powikłań.

Więcej …