W Szpitalu im Sokołowskiego mamy już wykonanych 5 laparoskopowych dekolostomii ( likwidacji przetoki jelita grubego) – odtworzenia ciągłości przewodu pokarmowego. Wszystkie z dobrym wynikiem.