W środy o 13 30 w oddziale chirurgii onkologicznej odbywają się regularne spotkania zespołu wielodyscyplinarnego ( ang. multidisciplinary team =  MDT ). W spotkaniach uczestniczą specjaliści z : onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej. Na spotkaniu ustalany jest plan leczenie pacjentów.