Colorectal

Colorcercatl cancer

RHC


Stoma

Rozedma pęcherzykowa jelit (łać. Pneumatosis cystoides intestinalis, ang. pneumatosis cystoides intestinalis = Intramural bowel gas)

Leczenie choroby objawowej:

  • mechanicznym nakłuciu torbieli
  • tlenoterapię w komorze hiperbarycznej
  • dieta elementarnej
  • antybiotykoterapia celowanej na bakterie beztlenowe