Zapraszam do udziału w szkoleniu “Pielęgnacja trudnej stomii”. Szkolenie jest adresowane do lekarzy i pielęgniarek. Jego celem jest poprawienie stanu wiedzy w zakresie pielęgnacji i opieki nad pacjentami stomijnymi.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnikom przysługują 2 pkt. DIL.
Przewidujemy następujące wystąpienia :
– dr n. med. Adam Majewski (chirurg onkolog), Chirurgiczne powikłania stomii
– mgr Lidia Krzyżanowska (pielęgniarka), Problemy pielęgnacyjne pacjentów ze stomią

W środy o 13 30 w oddziale chirurgii onkologicznej odbywają się regularne spotkania zespołu wielodyscyplinarnego ( ang. multidisciplinary team =  MDT ). W spotkaniach uczestniczą specjaliści z : onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej oraz chirurgii onkologicznej. Na spotkaniu ustalany jest plan leczenie pacjentów.

Można już zgłaszać się na przesiewowe koloskopie w ramach programu finansowanego przez MZ ( edycja 2012/13).
Są to bezpłatne badanie jelita grubego – kolonoskopie wykonywane w Szpitalu im Sokołowskiego w Wałbrzychu. Jest to możliwe w ramach finanasowane przez Ministerstwo Zdrowia Programu Badań Przesiewowych. Badanie ma na celu mających wykryć polipy lub nowotwory jelita grubego u osób bez objawów chorobowych. Możliwe jest również usunięcie polipów do 1 cm w czasie badania.
Do badań kwalifikują się:
– wszystkie osoby w wieku 50 – 65 lat bez objawów raka jelita grubego
– osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
– osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.
Do badań nie kwalifikujemy osób, które miały badanie (kolonoskopię) w ciągu ostatnich 10 lat!
Kontakt: Zakład Endoskopii Zabiegowej tel. 074 64 89 683 od 8 do 14

W wewnętrznym badaniu jakości oddział chirurgii onkologicznej zajął w roku 2010 pierwsze a w 2011 drugie miejsce w ocenie pobytu. W ocenie opieki lekarskiej mieliśmy ocen pozytywnych 97,5 % w 2010 roku ( 1 miejsce) i 100 % ( 1 miejsce) w 2011 roku.

Od tego miesiąca przyjmuję również w poradni onkologicznej w Przychodni “Na Browarnej” (  NFZ )

Wykonaliśmy ( z dr P Pyką) kolejną laparoskopową resekcję jelita grubego ( esicy).  Operacja przebiegła bez powikłań. W badaniu histolgicznym marginesy resekcji ujemne ( > 5 cm czyli  resekcja R0 ). Znaleziono i zbadano 12 węzłów chłonnych.

W szpitalu otwarto Poradnię Leczenia Bólu.